19 มกราคม 2554

สายตาทุกคู่จ้องมองพระเจ้า

สายตาทุกคู่จ้องมองพระเจ้า

Lectio (พระเจ้าตรัสอะไร) กรกฏาคม 2006
* พระเจ้าทรงรัก
บทเพลงสดุดีที่ 144 ถูกนำมาใช้ในบริบทของการเลี้ยง (เชิญอ่าน 2 พกษ 4:42-44 เรื่องงานเลี้ยงของเอลีชา และ ยน 6:1-15 เรื่องงานเลี้ยงของพระเยซูเจ้า)
พระเจ้าทรงเป็นบิดาที่ห่วงใยลูกผู้หิวโหยทุกคน พระองค์ทรงจัดหาอาหารให้รับประทาน ทรงคำนึงถึงศักดิ์ศรีของลูกและปรารถนาให้พวกเขามีส่วนร่วม พระองค์ทรงขออาหารจากพวกเขามาเลี้ยงพวกเขาเอง เป็นการร่วมมือด้วยกันทั้งสองฝ่าย อาหารที่พระองค์ได้รับมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่อยู่ที่นั่น น้ำพระทัยอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเจ้ากับฤทธิ์อำนาจแห่งพระวาจาเพียงพอที่จะแก้ปัญหา
พระเจ้ามิได้ตั้งใจดับความหิวของมนุษย์เท่านั้น แต่ทรงปรารถนาจะประทานชีวิตให้ด้วยคือ “ปังแห่งชีวิตนิรันดร” ท่าน H.U. von Balthasar กล่าวว่า “ปฏิหาริย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเผยให้เห็นพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้มนุษยชาติ สิ่งที่มนุษย์นำมามอบให้พระองค์นั้นน้อยมาก แต่พระองค์ทรงทวีให้มีมากขึ้นอย่างเหลือเชื่อ ที่เมืองคานาพระองค์ทรงกระทำเช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงมีความน่าพิศวงอยู่แล้วโดยธรรมชาติ แต่กิจการไถ่กู้ที่พระองค์ทรงเผยให้ทราบยิ่งน่าพิศวงกว่าอีก”
คุณพ่อ Alessandro Pronzato กล่าวว่า “โรคของพระเจ้าคือโรครักมนุษย์”
Nietzsche (นักปรัชญาผู้ประกาศว่า “พระเจ้าตายแล้ว”) กล่าวให้คิดว่า “วันหนึ่งปีศาจบอกข้าพเจ้าว่า ‘นรกของพระเจ้าอยู่ในการที่พระองค์ทรงหลงรักมนุษย์นั่นแหละ’ ”
* มนุษย์ต้องสละละตัวตนของตน
มนุษย์ถูกเชื้อเชิญให้ทำความเข้าใจเรื่องสัมพันธภาพของตนกับพระเจ้าให้ลึกซึ้ง เหมือนการเชื้อเชิญที่พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ให้ “เก็บเศษขนมปังที่เหลือ อย่าให้สูญไปเสียเปล่า”
“ท่านทั้งหลายอย่าแต่งเติมถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ และอย่าตัดสิ่งใดออก เพื่อท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน....เพราะมีชนชาติใหญ่ชาติใดเล่าที่มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน ดังพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราสถิตใกล้เราในทุกสิ่งที่เราร้องทูลต่อพระองค์?” (ฉธบ 4:2.7)
นี่คือความหมายอันแท้จริงของประวัติศาสตร์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างพระญาณเอื้ออาทรจากสวรรค์กับความไว้วางใจจากมนุษย์
“แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างอรุณ และแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า แล้วเจ้าจะทูลและพระเจ้าจะทรงตอบ เจ้าจะร้องทูลและพระองค์จะตรัสว่า “เราอยู่นี่” (อสย 58,8)
* กายเดียวใจเดียวกัน
การทวีปังที่แท้จริงอยู่ในศีลมหาสนิท ปังก้อนเดียวเลี้ยงฝูงชนได้หมด ขอให้มนุษย์เข้าใจเช่นนี้
ความรักของพระเจ้ามิได้เลี้ยงแต่ละคนที่อยู่แบบตัวใครตัวมัน แต่ทรงรวมทุกคนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระจิตและทำให้เขามีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้า โลกที่หิวโหยถูกเรียกมาสู่ความหวังเดียวกัน คือพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นบิดาของทุกคน
Meditatio (พระวาจาตรัสกับฉันวันนี้)
* ฉันขึ้นกับพระเจ้า บาปทำให้สติปัญญาของฉันมืดมัวและเชื่อมั่นในตนเองสูงมากจนไม่รู้สึกต้องการความช่วยเหลือจากเบื้องบน
* การร่วมมือของฉัน เด็กน้อยคนที่นักบุญยอห์นกล่าวถึงในพระวรสารยินดีมอบปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัวให้พระเยซูเจ้าด้วยความเต็มใจ ซึ่งตรงกับสุภาษิตที่ว่า“จงช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วสวรรค์จะช่วยท่าน”
* เอกภาพของฉัน คำว่า “รัก” เป็นคำที่ใช้กันมากจนแทบไม่สื่อความหมายแท้จริง จึงจำเป็นที่ต้องกลับไปศึกษาหาความหมายดั้งเดิมของมัน “เมื่อพูดถึงความรัก เราอย่าคิดว่าเป็นแค่ของกำนัล ความรักมีความหมายมากกว่านั้นมาก คำว่า”รัก” ในภาษากรีกคือคำ eros กับ agape ซึ่งมีความแตกต่างกัน คำแรกหมายถึงการเป็นเจ้าของ ส่วนคำหลังหมายถึงการให้โดยไม่หวังตอบแทน คำแรกหมายถึงความใคร่ที่ไร้เหตุผลส่วนคำหลังหมายถึงความรักที่มีเหตุผล ความรักเป็นหนึ่งเดียวและทำให้บุคคลเป็นหนึ่ง eros มิใช่หมายถึงความรักที่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวและ agape ก็มิใช่ความรักที่เห็นแก่ผู้อื่นอย่างเดียวเช่นกัน เราต้องเอาชนะความคิดของการเป็นของกำนัลให้ได้ ผู้ที่รักเริ่มรักโดยมิคาดหวังความรักตอบแทน การเป็นคนแรกที่รักจะช่วยเราให้รอดพ้น ความรักไม่แลกเปลี่ยนกับอะไร ไม่ให้อะไร สิ่งที่มอบให้อย่างแท้จริงก็คือตัวเอง” (Jean-Luc Marion)
Oratio (พระวาจาทำให้ฉันภาวนา)
ขอขมา
“ลูกที่ประพฤติผิดได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหนือคำบรรยายใดๆ ไม่มีการลงโทษ ไม่มีการตำหนิติเตียน ไม่มีการจดจำอดีต มีแต่การสวมกอด เขาได้รับเสื้อสวยที่สุดและแหวนในฐานะบุตรของครอบครัว มิใช่การต้อนรับอย่างอบอุ่นเท่านั้นที่เขาได้รับ แต่บิดาเองมองหา อวยพรให้และนำออกมาจากแดนไกล” (บ. ซาลส์ เดอ ฟูโกลด์) “เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดจิตใจของเจ้า เราจะให้เจ้าพบเรา และเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้น” (ยรม 29:13-14)
ขอบคุณ
สดด 145:15,16,21 “นัยน์ตาทั้งปวงมองดูพระองค์ และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สัตว์โลกทุกชนิดอิ่มตามความปรารถนา” ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเจ้าและให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจกาล”
ขอพรพระจิตเจ้า
คำภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กต์ที่ 16 “พระองค์มิเพียงแต่ได้มอบพันธกิจการสั่งสอนแก่บรรดาศิษย์ของพระองค์เท่านั้น แต่ทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจ้าซึ่งจะนำพวกเขาไปสู่ความจริงทั้งสิ้นตลอดทุกยุคทุกสมัย อาศัยความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า บรรดาศิษย์ พระศาสนจักร ได้นำพระวาจาของพระองค์ไปเผยแผ่ในกาลเวลา ขอพระองค์โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนโดยทางพระวาจาของพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ยินดีน้อมรับแอกอันอ่อนนุ่มแห่งความจริง โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พบพระองค์ในพระวาจาแห่งความเชื่อ โปรดสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้กลับเป็นมิตรกับความจริง โปรดนำทางพระศาสนจักรของพระองค์โดยทางพระจิตเจ้า พระเจ้าข้า โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นที่สบพระทัยพระองค์โดยทางพระวาจาของพระองค์ “พระวาจาของพระองค์เป็นตะเกียงสำหรับย่างก้าวของข้าพเจ้าและเป็นแสงสว่างส่องทางเดินของข้าพเจ้า”
Contemplatio (พระวาจาของพระเจ้ากลับเป็นความจริง)
“ความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์” (ยน 3:29) พระผู้ไถ่ได้เสด็จมาแล้วและพระวาจาของพระองค์ก็สำเร็จบริบูรณ์” (อ้าง ยน 19:28)
พระเจ้า “อับบา” ของข้าพเจ้า พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เราอยู่นี่”
Communicatio (พระวาจาประทับอยู่ในทุกคน)
“ฝูงชน” – 5000 คน – “เศษขนมปังที่เหลือ 12 กระบุง” พระวาจาทำให้เกิดมนุษยชาติใหม่ทั้งหมดSMELL NO TASTE
ได้กลิ่น แต่ ไม่ได้กิน
ที่ Harbel ประเทศ Liberia มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อ SMELL NO TASTE หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเยอรมันที่มาก่อสร้างสนามบิน ทุกเย็น ชาวบ้านจะได้กลิ่นอาหารคลุ้งไปทั่วบริเวณ พวกเขาได้แต่กลิ่น แต่ไม่ได้กิน อาหารมื้อเย็นของพวกเขาคือความจนและความหิวโหย
SMELL NO TASTE หมายถึงกลิ่นที่ปราศจากอาหาร รัฐบาลพยายามเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ แต่ไม่เป็นผล ชื่อนั้นบอกให้ทราบถึงสภาพอันน่าสงสารของชาวบ้าน
สิ่งที่ปรากฏภายนอกเป็นเพียงแต่ความว่างเปล่า ต้องพยายามแสวงหาแก่นแท้ของชีวิต
ยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง ในโลกมีการแบ่งแยก “แต่สายตาทุกคู่จ้องมองยังพระเจ้า” ในพระองค์ทุกคนกลับเป็นพี่น้องกัน

“ถ้าเป็นไปได้ ให้เราคิดถึงลักษณะความเมตตาของพระเจ้า เพื่อมิให้คนชอบธรรมตกในบาป พระองค์ขู่จะทำโทษเขา แต่พระองค์สัญญากับคนบาปว่าจะประทานความเมตตาให้ เพื่อให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นได้ ทรงทำให้คนชอบธรรมตกใจกลัวเพราะไม่ต้องการให้พวกเขาโอ้อวดในการทำความดี พระองค์ทรงให้กำลังใจแก่คนบาปเพื่อมิให้พวกเขาท้อใจและจมอยู่ในความชั่ว” (Gregorio Magno, Omelie sui Vangeli).


พระสังฆราชองค์หนึ่งนั่งรถออกจากกรุงไนโรบีมุ่งสู่ทะเลทราย เมื่อรถจอดที่แยกไฟแดง ท่านมักจะซื้อหนังสือพิมพ์จากเด็กขายหนังสือพิมพ์ตามถนนเป็นประจำ วันนั้นท่านถามคนขายว่า
“ทำไมวันนี้อารมณ์ดีจัง?”
คนขายตอบว่า
“เพราะวันนี้พระเจ้าให้ผมมีสุขภาพดี เช้านี้พระองค์ให้ผมตื่นมาอย่างมีความสุขครับ”


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น: