27 มกราคม 2554

ลาวสมเด็จ

ลาวสมเด็จ

แสนจะเปรมปรีดายุภาพาล ได้สมานสมจิตพิสมัย

(สร้อย) เจ้าช่อดอกรัก จะได้สมัคร สมเอย

ได้ครองคู่อยู่ชิดสนิทใจ เหมือนอยู่ในสถานวิมานแมน

(สร้อย) เจ้าพุ่มมาลี ปรียะยินดี ยิ่งเอย

หญิงงามทรามชมภิรมย์ชิด จะปลื้มจิตจ่อสมัครแสน

(สร้อย) เจ้าคู่ภิรมย์ จะได้ชื่นชม กันเอย

ทั้งชายดีศรีสวาสดิ์ไม่ขาดแคลน ก็ถูกแผนควรคู่อยู่ร่วมใจ

(สร้อย) เจ้าคู่ชีวิต จึงควรสนิท จริงเอย

ไม่มีความคิดเห็น: