27 มกราคม 2554

ระบำกฤดาภินิหาร

ระบำกฤดาภินิหาร

ปราโมทย์แสน...................ดังอัปสรอมรแมนแดนสวรรค์
ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์...................เกียรติไทยลือลั่นเรืองรูจี
ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส...................อษฐ์เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี
แจ้วจำเรียงเสียงเพลงสดุดี...................ดนตรีรี่เรื่อยประโคมประโลมลาน
แล้วลีลาศเริงรำระบำร่าย...................กรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน
พรมน้ำทิพย์ปรุงปนสุคนธาร...................จักรวาลฉ่ำชื่นรื่นรมย์ครัน

------------------------------------

ระบำเทพบันเทิง

เหล่าข้าพระบาท...................ขอวโรกาสเทวฤทธิ์อดิศร
ขอฟ้อนกราย...................รำร่ายถวายกร
บำเรอปิ่นอมร...................ปะตาระกาหลา
ผู้ทรงพระคุณ...................ยิ่งบุญบารมี
เพื่อเทวบดี...................สุขสมรมยา
เถลิงเทพสิมา...................พิมานสำราญฤทัย
สุรศักดิ์ประสิทธิ์...................สุรฤทธิ์กำจาย
ทรงสราญพระกาย...................ทรงสบายพระทัย
ถวายอินทรีย...................ต่างมาลีบูชา
ถวายดวงตา...................ต่างประทีปจำรัสไข
ถ้อยคำอำไพ...................ต่างธูปหอมจุณจันทน์
ถวายดวงจิต...................อัญชลิตวรคุณ
ที่ทรงการุณย์...................ผองข้ามาแต่บรรพ์
ถวายชีวัน...................รองบาทจนบรรลัย
ร่วมกันร้องทำนองลำนำ...................มาฟ้อนมารำให้รื่นเริงใจ (ซ้ำ)
ให้พร้อมให้เพรียงเรียงระดับ...................เปลี่ยนสับท่วงทีหนีไล่เวียนไปได้จังหวะกัน
อัปสรฟ้อนส่าย...................กรีดกรายออกมา
ฝ่ายฝูงเทวา...................ทำท่ากางกั้น (ซ้ำ)
เข้าทอดสนิท...................ไม่บิดไม่ผัน (ซ้ำ)
ผูกพันสุดเกษม...................ปลื้มเปรมปรีดา

------------------------------------

ระบำดาวดึงส์
คำร้อง: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ดาวดึงส์เทวโลกมโหฬาร...................เป็นที่อยู่สำราญฤทัยหรรษ์
สารพัดงามจริงทุกสิ่งอัน...................สารพันอุดมสมใจปอง
เทพบุตรผุดพรรณโฉมยง...................งามทรงอาภรณ์ไม่มีหมอง
นางอัปสรงอนสงวนนวลละออง...................งามทรงเครื่องทองและเพชรนิล
สมเด็จพระอัมรินทร์ปิ่นมงกุฎ...................ทรงวชิราวุธธนูศิลป์
รักษาเทวสีมาเป็นอาจิณ...................อสุรินทร์อสุรีไม่บีฑา
อันอินทรปราสาททั้งสาม*...................ทรงงามสูงเงื้อมกลางเวหา
สี่มุขหุ้มมาศสะอาดตา...................ใบระกาแกมแก้วประกอบกัน
ช่อฟ้าช้อยเฟื้อยเฉี่อยชด*...................บราลีที่ลดมุขกระสัน*
มุขเด็ดทองคาดกนกพัน*...................บุษบกสุวรรณชามพูนุท*
ราชยานเวชยันต์รถแก้ว*...................เพริศแพร้วกำกงอลงกต*
แอกงอนอ่อนสลวยชวยชด*...................เครือขดช่อตั้งบัลลังก์ลอย*
รายรูปสิงห์อัดหยัดยัน*...................สุบรรณจับนาคหิ้วเศียรห้อย*
ดุมพราววาววับประดับพลอย...................แปรกแก้วกาบช้อยสะบัดบัง
เทียมด้วยสินธพเทพบุตร...................ทั้งสี่บริสุทธิ์ดั่งสีสังข์
มาตลีอาจขี่ขับประดัง...................ให้รีบรุดสุดกำลังดังลมพา

* = ซ้ำ
ท่อนส่ง อสุรินทร์อสุรีไม่บีฑา ไม่แน่ใจว่าอสุรีหรืออรีเฉยๆ เพราะฟังของพระราชวังพญาไทใช้อสุรี

ไม่มีความคิดเห็น: