27 มกราคม 2554

แขกสาหร่าย ๒ ชั้น

แขกสาหร่าย ๒ ชั้น

อันเพลงไทยใช่จะไร้ในคุณค่า หรือด้อยกว่าเขาอื่นนั้นหาไม่

เพลงของเราก็เสนาะเพราะจับใจ ทั้งยังเป็นสมบัติไทยสืบเนื่องมา

โอ้เจ้าดอกจำปาของข้าเอย สีสวยกระไรเลย กลิ่นหอมชวนเชยนาสา

ตามสายพระพายพัดมา หอมกลิ่นจำปา ไม่แพ้บุบผาของใครเอย

เรามีชาติถ้าขาดวัฒนธรรม สิ่งประจำสำหรับชาติเสียแล้วหนา

ใช่ว่าไทยจะอยู่ได้ในโลกา อย่าลืมคิดพิจารณาดูให้ดี

อันชาติไทยต้องไม่กลายไปเป็นอื่น ไทยต้องยั่งยืน ไทยต้องชมชื่นนิยมไทย

ร่วมชีวิตร่วมจิตใจ ร่วมกันใช้ของไทย อย่าเห็นของใครดีกว่าเอย ฯ

(นายถนอม นาควัชระ แต่ง)

ไม่มีความคิดเห็น: