19 มกราคม 2554

ความคิดเห็นของนักปราชญ์เรื่องความรักงาน…

ความคิดเห็นของนักปราชญ์เรื่องความรักงาน…

“ การทำงานด้วยความรัก.....คือการถักทอผ้าด้วยเส้นด้ายที่ดึงมาจากหัวใจราวกับว่าคนที่ท่านรักจะเป็นผู้สวมใส่เสื้อผ้านั้น.....คือการสร้างบ้านด้วยความชอบราวกับว่าคนที่ท่านรักอาศัยอยู่ในบ้านนั้น.....คือการเพาะปลูกด้วยความละเมียดละไมและเก็บพืชผลด้วยความสนุกสนานราวกับว่าผู้เป็นที่รักจะได้ทานผลไม้นั้น.....คือการเอาประโยชน์จากทุกสิ่งที่ท่านทำด้วยลมหายใจและจิตวิญญาณของท่านเอง
และจงรู้ไว้ว่าผู้ทรงคุณธรรมผู้ล่วงลับไปแล้วกำลังยืน
อยู่ตรงหน้าและจ้องมองท่านอยู่..... ”

คาห์ลิล ยิบราน

“ โปรดอย่าหวังให้ได้งานที่เท่าเทียมกับกำลังความสามารถของท่าน.....แต่จงหวังให้ท่านมีกำลังความสามารถเท่าเทียมกับงานที่ท่านทำ เมื่อนั้นความมหัศจรรย์มิใช่จะอยู่ที่การทำงาน.....แต่จะอยู่ที่ตัวท่านเอง”
ฟิลลิปส์ บรุ๊ค

“ พลังที่มีอยู่ในร่างกายคนเรานั้น ย่อมเป็นของใหม่เสมอในธรรมชาติ และไม่มีใครเลยนอกจากเจ้าของพลังนั้นจึงจะรู้ว่าจะทำงานชิ้นไหนได้ ถึงแม้ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ นอกจากจะลงมือทำเสียก่อน..... ”
อิเมอร์สัน

- 2 -


“ การทำงานอย่ารีบร้อนเพื่อให้งานเสร็จ อย่าเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนน้อย เพราะการทำงานรีบ ๆ ขอให้เสร็จจะไม่บรรลุจุดหมายของงานนั้น...การเห็นแก่ประโยชน์เล็กน้อย
จะทำการใหญ่ไม่สำเร็จ..... ”
ขงจื้อ


“ ชีวิตจะเต็มไปด้วยความหมายและความสุขเมื่อเรารู้จักทะนุถนอมและเอาใจใส่งาน..... ”
ตาร์ถัง ตุลกู


“ เราต้องหยุดความเชื่อที่ว่าการทำงานเป็นการหาเลี้ยงชีพ ให้เริ่มตระหนักว่างานเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการทำให้มีชีวิต..... ”
ลูซี่ สวินคอลล์


“ เราสามารถมีชีวิตในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์พูนสุข
หากเรารู้จักทำงาน รู้จักรักการทำงานเพื่อคนที่รัก และรู้จักรักงานที่เราทำ..... ”
ลีโอตอลสตอย


- 3 -


“ อันการงานคือค่าของมนุษย์ ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัย ถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจ ไม่เท่าไหร่ได้รู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริง..... ”

พุทธทาส


“ ชีวิตนี้เป็นของท่าน.....จงจับฉวยเอาพลังที่จะทำสิ่งที่ท่านอยากทำ และจงทำให้ดีที่สุด...จงจับฉวยเอาพลังที่จะรัก
สิ่งที่ท่านรัก และรักโดยสุจริตใจ...จงจับฉวยเอาพลังที่จะเดินป่า แล้วทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ...จงจับฉวยเอาพลังที่จะควบคุมชีวิตท่านเอง ไม่มีใครสามารถทำงานชิ้นนี้ให้กับท่านได้ดอก...จงจับฉวยเอาพลังที่จะบันดาลให้ชีวิตท่านเป็นสุข..... ”

ซูซาน พี ชูลท์

ไม่มีความคิดเห็น: