16 กรกฎาคม 2554

การหาเงิน

เงินเป็นสิ่งจำเป็น
แต่ไม่ใช่จำเป็นที่สุด
ไม่มีใครไม่ต้องการเงิน
แต่เขาต้องการความรู้สึกว่ามีเงิน
และความรู้สึกที่ได้ใช้เงินเพื่อตนเอง

การหาเงินไม่ใช่เรื่องของความทุกข์ยาก
ความไม่รู้จักพอต่างหาก
ที่ทำให้มนุษย์ทุกข์ทรมานกับการแสวงหา

เงินไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจ หรือน่ายินดี
ใจของผู้จับเงิน
ทำให้เงินมีค่าไม่ก็น่ารังเกียจ

เงินไม่อาจบันดาลทุกข์ สุข
สุข ทุกข์เกิดจากความลุ่มหลงในเงิน

เงินไม่มีอำนาจอันใด
ถ้าไม่มีใครยอมเป็นทาสของเงิน

ไม่มีความคิดเห็น: