16 กรกฎาคม 2554

ความปรารถนา

ความปรารถนา

เมื่อเริ่มความปรารถนา
ความรุ่มร้อนกระวนกระวายเริ่มแผ่ซ่าน
ผิดถูกเริ่มถูกบิดเบือน

ไร้ความปรารถนา
เฉื่อยชาครอบงำ
ความพอดีหมดไป

ปรารถนาโดยไม่ปรารถนา
สรรค์สร้างเย็นอุรา
คล่องแคล่วว่องไว
กิจทั้งปวง…
ย่อมสำเร็จลงได้เมื่อเริ่มต้นกระทำ

ไม่มีความคิดเห็น: