16 กรกฎาคม 2554

พึ่งพิง

พึ่งพิง
ผู้ที่คิดว่าจะพึ่งพิงแต่ตนเองนั้น
แท้จริงเขาเพียงพึ่งพิงความลุ่มหลงเชื่อถือ
ที่มีอยู่ในตัวเขาเท่านั้น

การเป็นตัวของตัวเอง
มิใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเสมอไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า
ตัวเขาเป็นทาสหรือเป็นไท

การแสวงหาหนทางสู่ความจริงของชีวิต
ย่อมไม่ควรเริ่มต้นด้วยการพึ่งพิง
แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำลายการพึ่งพิง

อย่าทำลายการพึ่งพิงทางจิตใจของผู้ใด
แม้เราเองก็ยังต้องพึ่งพิงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แม้กระทั่งพึ่งพิงตนเองก็ตามที

ไม่มีความคิดเห็น: