16 กรกฎาคม 2554

ข้อมูลของชีวิต

ข้อมูลของชีวิต


การแก้ไขปัญหาชีวิตในวันนี้
ไม่อาจอาศัยแต่ข้อมูลแต่วันวาน
เพราะข้อมูลเดียวกัน
อาจให้ผลต่างกันลิบลับ

ข้อมูลชีวิตที่ดีที่สุด
คือข้อมูลที่เก็บมาด้วยสติปัญญา

การแก้ปัญหาชีวิตนั้น
อย่าลุ่มหลงเชื่อถือข้อมูลจนเกินไป
เพราะข้อมูลย่อมไล่ไม่ทันความจริงเฉพาะหน้า

ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์นัก
ใครเลยจะรู้จัก โดยใช้แต่ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น: