16 กรกฎาคม 2554

ทรัพย์สมบัติ

ทรัพย์สมบัติ

ทรัพย์สมบัติภายนอก
หาก็ยาก เก็บก็ยาก
แต่คนก็อุทิศชีวิตแสวงหา

ทรัพย์สมบัติภายใน
ไม่ต้องหา ไม่ต้องซุกซ่อน
แต่ผู้ใดอยากได้เล่า

ไร้ทรัพย์สมบัติภาพในเสียแล้ว
ทรัพย์สมบัติ และเกียรติยศภายนอก
ยิ่งแสวงหา ยิ่งยุ่งยาก ยิ่งปวดร้าว

เมื่อไร้ทรัพย์สมบัติภายนอก
คุณธรรมที่แท้ก็ง่ายที่จะเกิดขึ้น
เพราะในความยากจนทนทุกข์
ชีวิตจึงจ่ายที่จะค้นพบคุณค่าของชีวิต

การไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตเป็นทุกข์
การช่วยขจัดความทุกข์ให้สิ่งมีชีวิต
เป็นทรัพย์สมบัติที่ต้องเก็บไว้ด้วยการกระทำ

ไม่มีความคิดเห็น: