16 กรกฎาคม 2554

ประโยชน์

ไม่มีสิ่งใดในโลก
ที่จะไม่มีประโยชน์
ไม่มีสิ่งใดที่จะเผชิญแล้ว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต

ความผิดพลาดเป็นครูของความถูกต้อง
เคราะห์ร้ายสร้างความหมายให้โชคดี
ความทุกข์ทำให้ปรกติสุขมีคุณค่า

ผู้เจริญด้วยสติปัญญานั้น
ย่อมพิจารณาหาประโยชน์จากประสบการณ์
มากกว่าโวยวายถึงทุกข์ทรมานที่ได้รับ

แม้เราจะไม่มั่นใจ และอ่อนแอ
แต่เราก็ควรหัดต่อสู้กับอุปสรรค
ถึงหากเราพ่ายแพ้แก่อุปสรรค
แต่เราก็เรียนรู้ที่จะชนะตนเองบ้างแล้ว

งานยุ่งยาก
ไม่ทำให้คนทุกข์ใจ
คนทุกข์ใจ
จึงทำให้งานยุ่งยาก

ไม่มีความคิดเห็น: