16 กรกฎาคม 2554

อาชีพที่ดี

ไม่มีลูกน้อง
ก็ไม่มีหัวหน้า
ไม่มีคนกวาดถนน
รัฐมนตรีก็ไม่อาจอยู่ได้

อาชีพที่ดีที่สุด
คืออาชีพที่ทำแล้วปรกติสุขที่สุด

ความสูงส่ง และสุจริตของอาชีพ
อยู่ที่จิตใจของผู้กระทำ
ไม่ได้อยู่ที่การยอมรับนับถือ
ของผู้ที่ไม่รู้ว่า ความสูงส่งและสุจริตอยู่ที่ไหน

ขอเพียงยอมรับและตั้งใจกระทำด้วยดี
คนกวาดถนน หรือรัฐมนตรี
โสเภณี หรือคุณหญิง
ก็มีความหมายและคุณค่าเท่ากัน

ไม่มีความคิดเห็น: